Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
Bible Answer Man: I Live the Truth in Orthodoxy Conversion from Protestant to Orthodox 17/4/2017 12:00 πμ
The Bible Answer Man addressed his conversion to the Orthodox faith on his program yesterday, in response to a caller who had seen remarks claiming that, in becoming Orthodox, Mr. Hanegraaff had “left the Christian faith” in which Hanegraaff responded:I am now a member of an Orthodox Church, but nothing has changed in my faith. I have been attending an Orthodox church for a long time—for over two years, really, as a result of what happened when I went to China, many years ago. I saw Chinese Christians who were deeply in love with the Lord, and I learned that while they may not have had as much intellectual acumen or knowledge as I did, they had life. And so I learned that while truth matters, life matters more, and I remember flying back from China after spending time with just common people who had a deep, intense love for the Lord, and wondering, “Was I even a Christian?”


I was comparing my ability to communicate truth with their deep and abiding love for the Lord Jesus Christ… One man, by the way, said to me, truth matters but life matters more. In other words, it is not just knowing about Jesus Christ, it is experiencing the Resurrected Christ. As a result of that I started studying what was communicated by the progeny of Watchman Nee with respect to theosis and that drove me back to the early Christian Church.


And I suppose over that period of time I have fallen ever more in love with my Lord and Savior Jesus Christ. It’s sort of like my wife—I have never been more in love with my wife than I am today, and I’ve never been more in love with my Lord Jesus Christ than I am today. I’ve been impacted by the whole idea of knowing Jesus Christ, experiencing Jesus Christ, and partaking of the graces of Jesus Christ through the Eucharist or the Lord’s Table. And that has become so central in my life, but as far as the statement that you mentioned, that I’ve left the Christian faith—nothing could be farther from the truth. In fact I believe what I have always believed, as codified in the Nicene Creed, and as championed by mere Christianity.


Indeed. I can relate. Knowing the truth is one major issue, but living it is completely another. Just having knowledge made me too wonder “was I even a Christian?” How many amongst the protestants even emphasize on “theosis” or the early Christian Church? Being Catholic is what made me understand marriage as a ‘sacrament’, my love for my wife and the necessity to understand sacraments.But this is also countered with the necessity of ‘having a personal relationship with Jesus’.Indeed, but it is the ancient church is what defines ‘personal relationship’.


Only the apostolic succession Christian can understand this by comprehending the corporate as described in Matthew 25:“you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me”.It is the verse that haunted me for decades. Dealing with other Christians, as if they are Christ Himself,  is a form of ‘personal relationship’.Forgiving sin is just as corporate:“And to whom you [the priest] have pardoned any thing, I also. For, what I [as a priest] have pardoned, if I have pardoned any thing, for your sakes have I done it in the person of Christ.” (2 Corinthians 2:10)“I have done it in the person of Christ”. Nothing can be more personal than this.So if aiding Christians is done in the person of Christ forgiving sinners is also done in the person of Christ by a priest.Nothing can be more ‘personal’ in this relationship with Christ than this which the Protestant doesn’t have.Once a true Christian understands this concept, then Scripture becomes a breeze to comprehend as far as our limited capacity can understand the matters of God and His Temple.


Indeed. I can relate. Knowing the truth is one major issue, but living it is completely another. Just having knowledge made me too wonder “was I even a Christian?” How many amongst the protestants even emphasize on “theosis” or the early Christian Church? Being Catholic is what made me understand marriage as a ‘sacrament’, my love for my wife and the necessity to understand sacraments.But this is also countered with the necessity of ‘having a personal relationship with Jesus’.Indeed, but it is the ancient church is what defines ‘personal relationship’.Page Size
Νοερά Προσευχή - Μητέρα Όλων των Αρετών
Η νοερή προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών και η αγάπη η κεφαλή των αρετών. Η νοερά προσευχή μας βοηθάει να γεμίσουμε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, Χάρη στη βάπτιση. Αλλά αν δεν το ενεργοποιήσουμε μένει σαν καντήλι που σιγοκαίει μέσα μας και θα οδηγηθούμε στον όλεθρο γιατί δεν ακολουθήσαμε τις εντολές τού Χριστού για να γεμίσουμε με αυτήν την χάρη και να σωθούμε. Επομένως, ας ακολουθήσουμε τις εντολές του Χριστού και ας μάθουμε να προσευχόμαστε νοερά για να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα.
Νοερά Προσευχή - Μητέρα Όλων των Αρετών
ΨΥΧΗ, ΠΑΘΗ, ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Ισαακ Συρου
Καθαρός στον νου δεν είναι εκείνος πού δεν γνωρίζει το κακό, διότι αυτός θα ήταν κτηνώδης, ούτε εκείνος πού φυσικώς ευρίσκεται στην κατάσταση του νηπίου ούτε ό υποκρινόμενος ξένο πρόσωπο. Καθαρότης του νου είναι αυτή δηλαδή ό διαλογισμός πού φθάνει στα θεία μετά την εκτέλεση των αρετών. Δεν τολμούμε βέβαια να ειπούμε ότι την αποκτά κανείς χωρίς την πείρα των κακών λογισμών, διότι άλλως δεν θα ήταν ενδεδυμένος με σώμα. Εμείς βέβαια δεν τολμούμε να ειπούμε ότι ή ψυχή δεν πολεμείται ή δεν βλάπτεται έως την ώρα του θανάτου ακόμη. Λέγοντας πείρα των λογισμών, δεν εννοώ το να υποταγή κανείς σ' αυτούς, αλλά την έναρξη του αγώνος με αυτούς.
ΨΥΧΗ, ΠΑΘΗ, ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Ισαακ Συρου
Τα Πάθη δεν είναι μόνο Αμαρτίες
ΑΜΑΡΤΙΑ: μία μεμονωμένη παράβαση ενώ ΠΑΘΟΣ: μία ψυχικά ριζωμένη, επαναλαμβανόμενη κακία, π.χ πλεονεξία, μέθη, ακολασία από οίνο, γυναίκα, πλούτο, ευεξία που γεννάει γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, πλεονεξία και πλήθος άλλων παθών. Αποτέλεσμα: σκοτισμός και ανικανότητα πνευματικής συνειδήσεως Θεού...κόλαση!
Τα Πάθη δεν είναι μόνο Αμαρτίες
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *