Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
Conceited Eternal Security? FEAR Romans 2:4-14 OSAS 19/4/2017 12:00 πμ

SOURCE: http://www.bible.ca/cal-P-refutation.htm


Scriptural refutation of "eternal Security"Following is a very simple chart which refutes the doctrine of "Once saved, always saved." As you will notice, we have selected the passages which clearly demonstrate that the inspired writers were referring to Christians (children of God). This destroys the very convenient dodge: "If they are lost, they weren't saved to begin with" and/or "If one is a child of God, he could never cease to become a child of God." As shown in the chart, among other things, a child of God can become an "accursed child." Please carefully examine all the passages given in the chart. As shown in those verses, the inspired writers are referring to children of God.


Things Children of God Can Do:


1. Fall from grace - Gal. 5:1-4,13


2. Be led away with error - 2 Pet. 3:17


3. Err from the truth - James 5:19-20


4. Weak brother may perish - 1 Cor. 8:11


5. Fall into condemnation - James 5:12


6. Be moved away from the hope - Col. 1:21-23


7. Deny the Lord who bought them - 2 Pet. 2:1


8. Depart from the living God - Heb. 3:12


9. Can be a castaway - 1 Cor. 9:27


10. Can become accursed children - 2 Pet. 2:14SOURCE: http://www.bible.ca/cal-P-refutation.htm

Topical organization of scriptures that refute "Eternal Security"


1 Parable of sower • Mark 4:16 (Luke 8:13) "And in a similar way these are the ones on whom seed was sown on the rocky places, who, when they hear the word, immediately receive it with joy; (they believe for a while) and they have no firm root in themselves, but are only temporary; then, when affliction or persecution arises because of the word, immediately they fall away.

2 Fallen from grace passage: • Galatians 5:4 "You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law; you have fallen from grace."

3 Pruning passages: • John 15:5-6 "I am the vine, you are the branches; he who abides in Me, and I in him, he bears much fruit; for apart from Me you can do nothing. If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch, and dries up; and they gather them, and cast them into the fire, and they are burned."

 • Romans 11:19-23 "You will say then, "Branches were broken off so that I might be grafted in." Quite right, they were broken off for their unbelief, but you stand by your faith. Do not be conceited, but fear; for if God did not spare the natural branches, neither will He spare you. Behold then the kindness and severity of God; to those who fell, severity, but to you, God's kindness, if you continue in His kindness; otherwise you also will be cut off. And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in; for God is able to graft them in again."

4 Hebrews Passages: • Hebrews 6:4-6 For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God, and put Him to open shame.

 • Hebrews 10:26-27 For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain terrifying expectation of judgment, and the fury of a fire which will consume the adversaries."

 • Hebrews 10:38-39 "But My righteous one shall live by faith; And if he shrinks back, My soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul."

5 Doctrinal Apostasy passages: • Acts 20:17,28-30 "And from Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church." ... "I know that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock; and from among your own selves men will arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them."

 • 1 Timothy 1:18-21 "fight the good fight, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. Among these are HYMENAEUS and Alexander"

 • 2 Timothy 2:16-18 But avoid worldly and empty chatter, for it will lead to further ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are HYMENAEUS and Philetus, men who have gone astray from the truth saying that the resurrection has already taken place, and thus they upset the faith of some.

 • 1 Timothy 4:1 "But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons"

 • 1 Timothy 6:20-21 "O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called "knowledge"-which some have professed and thus gone astray from the faith."

 • 2 Peter 2:1 "But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves."

 • 2 Peter 3:17 "You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard lest, being carried away by the error of unprincipled men, you fall from your own steadfastness"

 • 2 John 8-9 "Watch yourselves, that you might not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward. Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ, does not have God; the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son."

6 Moral Apostasy passages: • 1 Timothy 6:9-10 "But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith, and pierced themselves with many a pang."

 • 2 Peter 2:20-22 "For if after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment delivered to them. It has happened to them according to the true proverb, "A dog returns to its own vomit," and, "A sow, after washing, returns to wallowing in the mire.""

 • James 5:19-20 "My brethren, if any among you strays from the truth, and one turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death, and will cover a multitude of sins."

7 Revelation passages: • Revelation 2:4-5 "'But I have this against you, that you have left your first love. 'Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first; or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place-unless you repent."

 • Revelation 3:5 "'He who overcomes shall thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father, and before His angels.

 • Revelation 3:16-17 'So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth. 'Because you say, "I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing," and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked"

8 Old Testament passages • Ezekiel 18:24-26 "But when a righteous man turns away from his righteousness, commits iniquity, and does according to all the abominations that a wicked man does, will he live? All his righteous deeds which he has done will not be remembered for his treachery which he has committed and his sin which he has committed; for them he will die. "Yet you say, 'The way of the Lord is not right.' Hear now, O house of Israel! Is My way not right? Is it not your ways that are not right? "When a righteous man turns away from his righteousness, commits iniquity, and dies because of it, for his iniquity which he has committed he will die."Other scriptural arguments that refute "Eternal Security"


A. The fact the Bible exhorts to faithfulness proves one can be lost 1. be steadfast immovable: 1 Cor 15:58

 2. If these qualities are yours...2 Pe 1:5-11

 3. we will reap if we do not grow weary: Gal 6:9

 4. be faithful unto death and I will give crown of  life: Rev 2:10

 5. practice these things and God will be with you:  Phil 4:9

 B. Man has a free will: Josh 24:15 to argue otherwise is nonsense and is a veiled form of existentialism


C. The Bible clearly prophesied some would fall away: Acts 20:28; 1 Ti 4:1


D. Christians are to restore the fallen: Gal 6:1; Jas 5:19-20

Conceited Eternal Security? FEAR Romans 2:4-144 Ή καταφρονείς τον πλούτο της χρηστότητάς του και της ανοχής και της μακροθυμίας του, αγνοώντας ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί σε μετάνοια;5 Σύμφωνα με τη σκληρότητά σου, λοιπόν, και με την αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού,  6 ο οποίος θα αποδώσει σε καθέναν σύμφωνα με τα έργα του.  7 Αφενός σ’ εκείνους που, κάνοντας με υπομονή έργα αγαθά, ζητούν δόξα και τιμή και αφθαρσία, θα δώσει ζωή αιώνια.8 αφετέρου σ’ εκείνους που από φατριαστικό πνεύμα απειθούν στην αλήθεια και πείθονται στην αδικία, οργή και θυμός.  9 Θλίψη και στενοχώρια πάνω σε κάθε ψυχή ανθρώπου που κατεργάζεται το κακό, του Ιουδαίου πρώτα και μετά του Έλληνα.  10 Δόξα, όμως, και τιμή και ειρήνη σε καθέναν που εργάζεται το αγαθό, στον Ιουδαίο πρώτα και μετά στον Έλληνα.11 Γιατί δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό.12 Γιατί, όσοι χωρίς νόμο αμάρτησαν, χωρίς νόμο και θα καταστραφούν. Και όσοι με το νόμο αμάρτησαν, διαμέσου του νόμου θα κατακριθούν.  13 Γιατί οι ακροατές του νόμου δεν είναι δίκαιοι μπροστά στο Θεό, αλλά οι τηρητές του νόμου θα δικαιωθούν.

36 Bible texts that refute "eternal security" Bible Text Description Of Blood Bought Believer Description Of Sin Description After
Indicate Those Descriptions You Feel Do Not Refer To Christians But The Lost


.


Indicate Those You Feel Do Not Refer To The Lost, But To Christians


Ezek 3:20; 18:24-26


righteous


turns away, commits iniquity


die in sin


Mt 25:1-13


took lamps and went to meet Christ


5 were foolish


"I do not know you"


Mt 25:14-30


Christ's own slaves


hid talent


wicked lazy, cast into outer darkness, weep & gnash


Lk 8:13


receive word with joy, believe


temptation, persecution


fall away


Lk 9:62


put hands to plow of kingdom


looked back to former life


not fit for kingdom


Lk 12:42-48


steward in charge of Christ's servants


beat slaves, drunkenness


cut in pieces, assign with unbelievers


Jn 15:1-6


branches


does not abide


thrown away, dried up, burnt


Acts 4:32;5:1-11


of those who believed


lied to Holy Spirit


God struck dead


Acts 8:9-24


Simon the sorcerer believed, baptized, received HS


offered money


heart not right, wickedness, gall of bitterness, bond of iniquity


Acts 20:17,28-30


elders, shepherds of church


false doctrine


drawn away


Rom 11:13-23


wild olive, grafted in v17, stand by faith V20


unbelief, not continue V20,22


not spared, cut off V21-22


1 Cor 9:26-27


Apostle Paul, preached to others


body not slave


Paul disqualified


1 Cor 10:1-12


standing (feel they are saved) V12


immorality, crave evil, grumble,


fall V12


Gal 2:11-14


Apostle Peter


false doctrine, hypocrisy


Literal Greek "stood condemned" V11


Gal 5:4


severed & fallen indicates previously joined and standing


seeking to keep OT


severed from Christ, fallen from grace


Gal 6:1


restore indicates once saved


caught in trespass


needed to be restored


1 Ti 1:18-20


Hymenaeus, Alexander: shipwreckindicates they once sailed good.


rejected faith and good conscience, blasphemed


their personal faith shipwrecked, delivered to Satan


1 Ti 4:1


fall away indicates once saved


false doctrine


fall away from faith


1 Ti 5:8


passage addressed to Christians


doesn't provide for family


denied faith, worse than unbeliever


1 Ti 6:10


passage addressed to Christians


love of money


wandered from faith, pierced selves with pangs


2 Ti 2:16-18


Hymenaeus and Philetus: gone astray indicates once correct


False doctrine: resurrection past


gone astray, upset other's faith as well


Heb 3:12


brethren


evil, unbelieving


fall away from God


Heb 4:1-2,11


brethren, addressed to Christians


unbelief, disobey


short of God's rest, fall


Heb 6:4-8


once enlightened, tasted heavenly gift, partakers of HS, Bible & powers to come, renew indicates restore to former cleanness


sin


fallen away, can't renew, crucified Christ again and put in open shame


Heb 10:26-31


received knowledge of truth. no longer remains indicates they once had forgiveness


sinning willfully


no forgiveness of sin, fearful judgment


Heb 10:38-39


God's righteous, Christians


shrinks back


God has no pleasure in him, destruction


Jas 5:19-20


brethren, Christians


strays from truth, sin


soul will die in sins, sinner


1 Pe 5:8


Christians


sin


devoured by devil


2 Pe 2:1


Christians, "among you" had been bought by Christ


false prophets


swift destruction


2 Pe 2:20-22


escaped defilements of world by Christ, entangled again, returns to mire indicates they were once untangled and clean, known way of righteousness, had washed


entangled, overcome, turned away, returns to vomit/mire


last state worse than first, better they never had became Christians


2 Pe 3:17


beloved, Christians


carried away,


fall from own steadfastness


2 Jn 8-9


Christians, have accomplished


not abide in doctrine, false doctrine


lose, no reward doesn't have God


Rev 2:4-5


Christians in Ephesus


left first love


fallen, lampstand removed


Rev 3:5


Christians in Sardis


deeds incomplete


are dead


Rev 3:16-17


Christians in Laodicea


lukewarmness


spit out of Christ's mouth


 


Indicate Those Descriptions You Feel Do Not Refer To Christians But The Lost


 


Indicate Those You Feel Do Not Refer To The Lost, But To Christians
Page Size
Γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός
 
Γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός
Latin West vs Greek East Christianity Differences

...to theologize " is permitted only to those who have passed examinations and have reached theoria(revelation or spiritual experience), and who have been previously purified in soul and body, or at least are being purified ." [7]

This state of theoria is two fold or has two stages: a)mind and spirit focused on God, b) Experience of God, a vision of the glory of God in Christ. The normal functions of the body, such as sleeping, eating, drinking, and digestion are suspended. In other respects, the intellect and the body function normally. One does not lose consciousness, as happens in the ecstatic mystical experiences of non-Orthodox Christian and pagan religions. One is fully aware and conversant with his environment and those around him, except that he sees everything and everyone saturated by the uncreated glory of God, which is neither light nor darkness, and nowhere and everywhere at the same time. This state may be of short, medium, or long duration. In the case of Moses it lasted for forty days and forty nights. The faces of those in this state of glorification give off an imposing radiance, like that of the face of Moses, and after they die, their bodies become holy relics. These relics give off a strange sweet smell, which at times can become strong. In many cases, these relics remain intact in a good state of preservation, without having been embalmed. They are completely stiff from head to toe, light, dry, and with no signs of putrefaction.

Latin West vs Greek East Christianity Differences
Πόσο διαφέρει η Ελλάδα από την Ζιμπάμπουε;
 
Πόσο διαφέρει η Ελλάδα από την Ζιμπάμπουε;
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *