Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
Fear of Orthodoxy Rising! Bott Radio boots Hank H. Conversion from Protestant to Orthodox 18/4/2017 12:00 πμ
HATERS OF ORTHODOXY FIRE BIBLE ANSWER MAN BECAUSE HE BECAME ORTHODOX!

The "Bible Answer Man" radio show program with Hank Hanegraaff has been booted from Bott Radio Network EVEN THOUGH HE ASSURED EVERYONE THAT HE STILL BELIEVES WHAT HE HAS TAUGHT FOR YEARS  ON THE RADIO.

HERE ARE HIS STATEMENTS

"I am now a member of the Orthodox Church but nothing has changed in my faith … I am as deeply committed to championing 'mere Christianity' and the essentials of the historic Christian faith as I have ever been," he argued in an April 10 broadcast.

"People are posting this notion that somehow or other I've walked away from the faith and am no longer a Christian," he said in the following day's broadcast. "Look, my views have been codified in 20 books, and my views have not changed."
'Bible Answer Man' Booted From Bott Radio Network After Hank Hanegraaff Joins Orthodox Church Hanegraaff, who is also the president and chairman of the Christian Research Institute, was chrismated on Palm Sunday at Saint Nektarios Greek Orthodox Church in Charlotte, North Carolina.Some, such as Rod Dreher, an Orthodox Christian and author of the New York Times best-selling book The Benedict Option, told CP last week that the news of Hanegraaff joining the Orthodox Church is "astounding."
"Many evangelicals seek the early church; well here it is, in Orthodoxy," Dreher said.

"I am sure some will be scandalized by Hanegraaff's conversion but I hope at least some will wonder how someone as knowledgeable about the Bible as Hank could convert to Orthodoxy, and go to a Divine Liturgy to taste and see what it's like."

AiG explained that it published the excerpt in response to "a number of questions" it received in regard to Hanegraaff becoming a member of an Orthodox Church.


Hanegraaff insisted on his radio show last week that his teachings remain unchanged and faithful to Scripture.

"I am now a member of the Orthodox Church but nothing has changed in my faith … I am as deeply committed to championing 'mere Christianity' and the essentials of the historic Christian faith as I have ever been," he argued in an April 10 broadcast.
Hanegraaff, who believes many Christians today are consumeristic and go to church to see what they can get out of it, explained that he was inspired to attend an Orthodox Church over two years ago after he saw how deeply in love Christians in China were with the Lord.

"While truth matters, life matters more," a man told him. He realized that it was not just about knowing Jesus Christ, but also experiencing the resurrected Jesus Christ and he is now more in love with Jesus than ever before.


"People are posting this notion that somehow or other I've walked away from the faith and am no longer a Christian," he said in the following day's broadcast. "Look, my views have been codified in 20 books, and my views have not changed."

Philip Roberts, director for international theological education with the Global Ministries Foundation in Tennessee, suggested that the conversion of the "Bible Answer Man" has raised questions in the evangelical world, however.

"Of course, the roots of Eastern Orthodox theology go back centuries -- even to the ancient creeds, councils and church theologians," Roberts said.
Hanegraaff, who believes many Christians today are consumeristic and go to church to see what they can get out of it, explained that he was inspired to attend an Orthodox Church over two years ago after he saw how deeply in love Christians in China were with the Lord.

"While truth matters, life matters more," a man told him. He realized that it was not just about knowing Jesus Christ, but also experiencing the resurrected Jesus Christ and he is now more in love with Jesus than ever before.Page Size
Νοερά Προσευχή - Μητέρα Όλων των Αρετών
Η νοερή προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών και η αγάπη η κεφαλή των αρετών. Η νοερά προσευχή μας βοηθάει να γεμίσουμε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, Χάρη στη βάπτιση. Αλλά αν δεν το ενεργοποιήσουμε μένει σαν καντήλι που σιγοκαίει μέσα μας και θα οδηγηθούμε στον όλεθρο γιατί δεν ακολουθήσαμε τις εντολές τού Χριστού για να γεμίσουμε με αυτήν την χάρη και να σωθούμε. Επομένως, ας ακολουθήσουμε τις εντολές του Χριστού και ας μάθουμε να προσευχόμαστε νοερά για να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα.
Νοερά Προσευχή - Μητέρα Όλων των Αρετών
ΨΥΧΗ, ΠΑΘΗ, ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Ισαακ Συρου
Καθαρός στον νου δεν είναι εκείνος πού δεν γνωρίζει το κακό, διότι αυτός θα ήταν κτηνώδης, ούτε εκείνος πού φυσικώς ευρίσκεται στην κατάσταση του νηπίου ούτε ό υποκρινόμενος ξένο πρόσωπο. Καθαρότης του νου είναι αυτή δηλαδή ό διαλογισμός πού φθάνει στα θεία μετά την εκτέλεση των αρετών. Δεν τολμούμε βέβαια να ειπούμε ότι την αποκτά κανείς χωρίς την πείρα των κακών λογισμών, διότι άλλως δεν θα ήταν ενδεδυμένος με σώμα. Εμείς βέβαια δεν τολμούμε να ειπούμε ότι ή ψυχή δεν πολεμείται ή δεν βλάπτεται έως την ώρα του θανάτου ακόμη. Λέγοντας πείρα των λογισμών, δεν εννοώ το να υποταγή κανείς σ' αυτούς, αλλά την έναρξη του αγώνος με αυτούς.
ΨΥΧΗ, ΠΑΘΗ, ΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Ισαακ Συρου
Τα Πάθη δεν είναι μόνο Αμαρτίες
ΑΜΑΡΤΙΑ: μία μεμονωμένη παράβαση ενώ ΠΑΘΟΣ: μία ψυχικά ριζωμένη, επαναλαμβανόμενη κακία, π.χ πλεονεξία, μέθη, ακολασία από οίνο, γυναίκα, πλούτο, ευεξία που γεννάει γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, πλεονεξία και πλήθος άλλων παθών. Αποτέλεσμα: σκοτισμός και ανικανότητα πνευματικής συνειδήσεως Θεού...κόλαση!
Τα Πάθη δεν είναι μόνο Αμαρτίες
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *