Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@

Αγαπητοί αδελφοί, Χαίρετε!

Σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην ιστοσελίδα μου.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα είναι απλά μια ταπεινή προσπάθεια στη διάδοση του λόγου του Θεού και την διάδοση του τρόπου με τον οποίον η Ορθόδοξή Πίστη πρακτικά οδηγεί τον χριστιανό προς γνώση και βίωση της Αλήθειας.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι η Αλήθεια και ο δρόμος προς την επίγνωση (πλήρη ένωση) με Τον Θεό.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Ορθοδοξία έχει την μέθοδο που οδηγεί τον χριστιανό να βρη την στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό την φέρουσα στην σωτηρία της ψυχής του. Η ορθοδοξία είναι το κατάλληλο όχημα και ο λόγος Του Χριστού είναι το φώς για να διανύσουμε τον δρόμο Του Χριστού. Σε αντίθεση με άλλες δοξασίες και αιρέσεις, η Ορθοδοξία κατέχει την ιστορική αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίον ασκείται η Πίστη στον Ιησού Χριστό. Η Πίστη αυτή ασκείται με πράξεις και όχι με λόγια.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Οί πράξεις δεν είναι μόνον ελεημοσύνη και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας αλλά η ενεργή άσκηση πρός κάθαρση τού σώματος, καρδιάς και νου.

ΚΑΘΑΡΣΗ, ΦΩΤΙΣΗ, ΘΕΩΣΗ

Η κάθαρση επιτυγχάνεται με νηστεία, αποχή από αμαρτωλές πράξεις, προσευχή, και αποταγή απὀ κοσμικές μέριμνες.

Η φώτιση έρχεται όταν καθαριστούμε ως ένα βαθμό η όταν αποφασίσει ο Θεός γιατί είναι τελικά θέλημα και πράξη Θεού η φώτιση του ανθρώπου. Μετά την φώτιση συνεχίζουμε πρακτικά την πορεία μας προς την θέωση.


More...
Page Size
Ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη
Η ταπεινοφροσύνη είναι η κορυφαία αρετή και το θεμέλιο όλων των ευαγγελικών αρετών. Η υπομονή αποτελεί το απόρθητο φρούριο του αγωνιζόμενου πιστού. Αγαπούμε τον αλλον οταν θυσιαζόμαστε και συμμεριζόμαστε τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, τους πειρασμούς του. Καμιά αρετή του χριστιανικού βίου δεν έχει αξία, όταν απουσιάζει η αγάπη.
Ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη

Ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη

Κοντά στην αρετή της σωφροσύνης στέκεται η ταπεινοφροσύνη. Γι’ αυτό και ο Όσιος μετά τη σωφροσύνη παρακαλεί τον Κύριο να του χαρίσει ταπεινοφροσύνη.

Ταπεινοφροσύνη, όπως και η ίδια η λέξη δηλώνει, είναι να έχουμε ταπεινό φρόνημα· να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της υπερηφάνειας, της αλαζονείας, τής οιήσεως και της επάρσεως.

Ταπεινόφρων είναι ο χριστιανός που έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητας και της πνευματικής του πτώχειας. Γι’ αυτό και ταπεινώνεται. Ενώπιον του Θεού από τον οποίο ζητεί το έλεός Του. Και μπροστά στους ανθρώπους που θεωρεί ανωτέρους του και τους οποίους δεν περιεργάζεται, δεν κατακρίνει, δεν καταδικάζει.

Η ταπεινοφροσύνη είναι όχι απλώς κορυφαία αρετή αλλά το θεμέλιο όλων των ευαγγελικών αρετών. Κατά την ωραιότατη έκφραση του αγίου Ισαάκ, η ταπεινοφροσύνη «είναι στολή Θεότητας », αφού την περιβλήθηκε ο ενανθρωπήσας Λόγος του Θεού.

Την ταπεινοφροσύνη μάς δίδαξε ο Κύριος όχι μόνο με τη διδασκαλία Του αλλά και με το θεανδρικό παράδειγμά Του. Και πάνω απ’ όλα, με το σταυρικό Του Πάθος. Νίπτει τα πόδια των μαθητών Του και πορεύεται την οδό της έσχατης σταυρικής συγκαταβάσεως, για να υποδείξει σε όλους εμάς ότι η σωτηρία μας περνά απαραίτητα από το στενό μονοπάτι της ταπεινώσεως.

Κανείς δεν μπορεί να μετανοήσει ειλικρινά, αν δεν ταπεινώσει το φρόνημά του· αν δεν συντρίψει τον εγωισμό του· αν δεν παραμερίσει τον ογκόλιθο της αλαζονείας του.

Αλλά και οτιδήποτε καλό κατορθώσουμε, είναι αδύνατον να το φυλάξουμε αν δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα. Η υπερηφάνεια εξανεμίζει τους πνευματικούς μας κόπους, κλείνει τους κρουνούς της θείας χάριτος, ερημώνει τη ζωή μας από την παράκληση που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, η ταπεινοφροσύνη γίνεται το υψοποιό όχημα που μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό· που μάς εισάγει στη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι κοινωνία των ταπεινών και όχι των υπερήφανων.

Η τρίτη αρετή που ζητά από τον Κύριο της ζωής μας ο όσιος Εφραίμ είναι η υπομονή. Η υπομονή αποτελεί γέννημα της ταπεινοφροσύνης. Αν δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα, δεν μπορούμε να υπομένουμε.

*Για να παραμείνουμε σταθεροί και «μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγ­γελίου» (Κολ. 1,23), οφείλουμε να ξέρουμε να υπομένουμε.

*Για να σηκώσουμε τον κόπο και τον μόχθο της εν Χριστώ ζωής, είναι ανάγκη να είμαστε οπλισμένοι με το όπλο της υπομονής.

*Για να βαστάζουμε τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς του παρόντος βίου, χρειαζόμαστε τη βακτηρία της υπομονής.

Η υπομονή αποτελεί το απόρθητο φρούριο του αγωνιζόμενου πιστού. Η υπομονή είναι ένα μεγάλο χάρισμα που δίνει ο Θεός στα αγωνιζόμενα παιδιά Του. Η υπομονή των χριστιανών είναι μετοχή και κοινωνία στον θείο κρατήρα της υπομονής του Χριστού.

Μέσα σ’ ένα κόσμο, όπως ο σημερινός, όπου το άγχος, η απογοήτευση και η λιποψυχία κατατρώγουν τη ψυχική ισορροπία των ανθρώπων, οι χριστιανοί οφείλουμε με την παρουσία και τη συμπεριφορά μας να αποκαλύψουμε τη μυστική δύναμη και τήν άφατη παράκληση που χαρίζει στις καρδιές μας η κατά Θεόν υπομονή.

Η αγάπη αποτελεί την τέταρτη στη σειρά αρετή που ζητά ο όσιος Εφραίμ να του χαρίσει ο Κύριος. Στην αρετή της αγάπης οδηγούν και σ’ αυτήν ανακεφαλαιώνονται όλες οι χριστιανικές αρετές. Επομένως και η σωφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη και η υπομονή, τις οποίες ο θεόσοφος διδάσκαλος προέταξε της αγάπης.

Χωρίς την αγάπη δεν νοείται ούτε το Ευαγγέλιο ούτε το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού μας. Η αγάπη είναι αυτό τούτο το Είναι του Θεού. Ο Θεός Πατέρας μας είναι ο Θεός της αγάπης. Και ο Μονογενής Υιός Του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι η σαρκωμένη θεία Αγάπη.

Να γιατί η αγάπη του Θεού και η αγάπη του πλησίον μας συνιστούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Να γιατί το χρέος της αγάπης αποτελεί την καινή εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού μας.

Καμιά αρετή του χριστιανικού βίου δεν έχει αξία, όταν απουσιάζει η αγάπη.

 Ο αγιασμός μας περνά υποχρεωτικά από τη θύρα της αγάπης. Σωζόμαστε αγαπώντας· αγαπώντας όχι μόνο τον Θεό αλλά και τους αδελφούς μας. Διότι κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Η εντολή που έχουμε από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού είναι, «ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού» (Α’ Ίω.4, 20-21).

Και η αγάπη με την οποία μάς καλεί ο Κύριος να αγαπούμε τους αδελφούς μας είναι η αγάπη του σταυρού, η αγάπη της θυσίας. Αγαπούμε τον άλλον όχι όταν απλώς δίνουμε κάτι στον άλλον, αλλά όταν του δίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν θυσιαζόμαστε για τον άλλον όταν συμμεριζόμαστε τον άλλο· τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, τους πειρασμούς του.

Διδάσκει ο άγιος Ισα­άκ ό Σύρος:

«Είναι μακάριος αυτός που τρώει από τον άρτο της αγάπης, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που βρήκε την αγάπη κάθε μέρα και κάθε ώρα τρώει των Χριστό και λόγω αυτής της τροφής γίνεται αθάνατος». (Μητροπ. Νέας Σμύρνης Συμεών, «Στο κατώφλι της Μ. Τεσσαρακοστής»)

More...
Page Size


Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

« «Αν κάποιος μου έδινε την απόδειξη πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και πράγματι ήταν γεγονός ότι η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό και όχι με την αλήθεια». Ντοστογιέφσκι.

«Τον Κύριο μας Χριστό που είπε: «Εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιωάν. 14,6) και «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8,32).

Κατά τον Ντοστογιέφσκι: «δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ και πιο τέλειο από το Χριστό. Κι αν ο Χριστός είναι το πιο βαθύ και τέλειο αγαθό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι και η πιο μεγάλη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί στο Χριστό, ως Θεό, ταυτίζεται το απόλυτο αγαθό και η απόλυτη αλήθεια, όπως ταυτίζεται και η απόλυτη ομορφιά». Αυτή η ομορφιά του Χριστού είναι η σωτήρια θεία ομορφιά του σαρκωμένου Κυρίου, του προτύπου της τέλειας ηθικής ομορφιάς. Ντοστογιέφσκι.

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *