Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
U.S. Israel Plan to divide Turkey & Muslim States Ellada Tourkia 13/4/2018 12:00 πμ
Erdogan's worried of Israeli "Oded Yinon Plan," for Palestine, Lebanon, Western Syria and Southern Turkey break up and the U.S. neo-liberal globalizers and neo-conservatives capitalizing on Muslim Sunni-Shia conflict, other divisions for Israeli and ‘Western dominance’. Since 9/11, Yemen, Syria, Iraq and Libya collapsed into civil war by major US interference. U.S. support of Israel’s settlements moving the U.S. Embassy to Jerusalem. The Atlantic, in 2008, and the U.S. military’s Armed Forces Journal, in 2006, both published widely circulated maps that closely followed the outline of the Yinon Plan. Aside from a divided Iraq, which the Biden Plan also calls for, the Yinon Plan calls for a divided Lebanon, Egypt, and Syria. The partitioning of Iran, Turkey, Somalia, and Pakistan also all fall into line with these views. The Yinon Plan also calls for dissolution in North Africa and forecasts it as starting from Egypt and then spilling over into Sudan, Libya, and the rest of the region.
“Greater Israel”: The Plan for the Middle EastThe Infamous "Oded Yinon Plan". Introduction by Michel ChossudovskyBy Israel Shahak and Prof Michel ChossudovskyGlobal Research, February 09, 2018IntroductionThe following document pertaining to the formation of “Greater Israel” constitutes the cornerstone of powerful Zionist factions within the current Netanyahu government,  the Likud party, as well as within the Israeli military and intelligence establishment. (article first published by Global Research on April 29, 2013).President Donald Trump has confirmed in no uncertain terms, his support of Israel’s illegal settlements (including his opposition to UN Security Council Resolution 2334, pertaining to the illegality of the Israeli settlements in the occupied West Bank).  Moreover, by moving the U.S. Embassy to Jerusalem and allowing for the expansion of Israeli settlements in the occupied territories and beyond, the US president has provided a de facto endorsement of the “Greater Israel” project as formulated under the Yinon Plan.Bear in mind: this design is not strictly a Zionist Project for the Middle East, it is an integral part of US foreign policy, namely Washington’s intent to fracture and balkanize the Middle East. Trump’s decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital is intended to trigger political instability throughout the region.  According to the founding father of Zionism Theodore Herzl, “the area of the Jewish State stretches: “From the Brook of Egypt to the Euphrates.”  According to Rabbi Fischmann,  “The Promised Land extends from the River of Egypt up to the Euphrates, it includes parts of Syria and Lebanon.”When viewed in the current context, the Zionist Plan for the Middle East bears an intimate relationship to 2003 invasion of  Iraq, the 2006 war on Lebanon, the 2011 war on Libya, the ongoing wars on Syria, Iraq and Yemen, not to mention the political crisis in Saudi Arabia.  The “Greater Israel” project consists in weakening and eventually fracturing neighboring Arab states as part of a US-Israeli expansionist project, with the support of NATO and Saudi Arabia. In this regard, the Saudi-Israeli rapprochement is from Netanyahu’s viewpoint a means to expanding Israel’s spheres of influence in the Middle East as well as confronting Iran. Needless to day, the “Greater Israel” project is consistent with America’s imperial design.

more....

https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815
.
 
l
Divide and rule  

The escalation of the crisis in Yemen threatens to spiral into a full-scale Sunni-Shia regional war-by-proxy.  

Since 9/11, every country in the region touched by major US interference has collapsed into civil war as their social fabric has been irreversibly shattered: Yemen, Syria, Iraq and Libya.  

The ensuing arc of sectarian warfare bears uncanny resemblance to scenarios explored in a little-known study by an influential Washington DC defence contractor.  

Unfolding the Future of the Long War, a 2008 RAND Corporation report, was sponsored by the US Army Training and Doctrine Command’s Army Capability Integration Centre. It set out US government policy options for prosecuting what it described as “the long war” against “adversaries” in “the Muslim world,” who are “bent on forming a unified Islamic world to supplant Western dominance”.  

Muslim world adversaries include “doctrinaire” Salafi-jihadists; “religious nationalist organisations” like “Hezbollah and Hamas that participate in the political process” but are also “willing to use violence”; secular groups “such as communists, Arab nationalists, or Baathists”; and “nonviolent organisations” because their members might later join “more radical organisations”.  

The report suggests that the US Army sees all Muslim political groups in the region that challenge the prevailing geopolitical order as “adversaries” to be countered and weakened.  

Among the strategies explored by the US Army-sponsored report is “Divide and Rule,” which calls for “exploiting fault lines between the various SJ [Salafi-jihadist] groups to turn them against each other and dissipate their energy on internal conflicts,” for instance between “local SJ groups” focused on “overthrowing their national gvernment” and transnational jihadists like al-Qaeda.  

more ... http://www.middleeasteye.net/columns/pentagon-plan-divide-and-rule-muslim-world-1690265165Page Size
O ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η άγνοια της πραγματικότητας είναι η ρίζα του πόνου σε αυτό το θέατρο των σκιών.
Δεν παρατηρούμε σχεδόν ποτέ την πραγματικότητα, μέχρι να μας συμβεί κάποια εκστατική εμπειρία. Ο νους πρέπει να αδειάσει για να γεμίσει από αυτό που Υπάρχει.
O ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Quantum Physics and God
Quanta particles are wave packets—everything that we can see is made up of these quanta, which do not conform to known laws of physics, thus everything that we can see, even time and space contain quanta, is made up of things that we cannot see. The force holding the quanta is light. In "double-slit test",  life creates the universe because quanta behavior changes depending on the observer’s perception and consciousness—quite an unexplained phenomenon reality is a process that requires our consciousness to be perceived.


Quantum Physics and God
Ποιοι Απαιτούν την Ψυχή του Άφρονα Πλούσιου?
Ένας πλούσιος άνθρωπος σκέφτηκε: «Θα επενδύσω για να να μην μου λείψει τίποτα και θα απολαύσω τα πάντα.» Αλλά άκουσε μια φωνή: «Άμυαλε! τη νύχτα αυτή, απαιτούν να σου πάρουν την ψυχή.". Ποιοι? Λουκ. Luke 12:20. Σίγουρα όχι άγγελοι, αλλά δαίμονες. Οι άγγελοι δεν απαιτούν αλλά συνοδεύουν/μεταφέρουν. Λουκ. Luke 16:22.
Ποιοι Απαιτούν την Ψυχή του Άφρονα Πλούσιου?
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *