Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
Ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη Aretes 14/7/2018 12:00 πμ
Η ταπεινοφροσύνη είναι η κορυφαία αρετή και το θεμέλιο όλων των ευαγγελικών αρετών. Η υπομονή αποτελεί το απόρθητο φρούριο του αγωνιζόμενου πιστού.  Αγαπούμε τον αλλον  οταν θυσιαζόμαστε και συμμεριζόμαστε τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, τους πειρασμούς του.  Καμιά αρετή του χριστιανικού βίου δεν έχει αξία, όταν απουσιάζει η αγάπη.

Ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη


Κοντά στην αρετή της σωφροσύνης  στέκεται η ταπεινοφροσύνη. Γι’ αυτό και ο Όσιος μετά τη σωφροσύνη παρακαλεί τον Κύριο να του χαρίσει ταπεινοφροσύνη.


Ταπεινοφροσύνη, όπως και η ίδια η λέξη δηλώνει, είναι να έχουμε ταπεινό φρόνημα· να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της υπερηφάνειας, της αλαζονείας, τής οιήσεως και της επάρσεως.


Ταπεινόφρων είναι ο χριστιανός που έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητας και της πνευματικής του πτώχειας. Γι’ αυτό και ταπεινώνεται. Ενώπιον του Θεού από τον οποίο ζητεί το έλεός Του. Και μπροστά στους ανθρώπους που θεωρεί ανωτέρους του και τους οποίους δεν περιεργάζεται, δεν κατακρίνει, δεν καταδικάζει.


Η ταπεινοφροσύνη είναι όχι απλώς κορυφαία αρετή αλλά το θεμέλιο όλων των ευαγγελικών αρετών. Κατά την ωραιότατη έκφραση του αγίου Ισαάκ, η ταπεινοφροσύνη «είναι στολή Θεότητας », αφού την περιβλήθηκε ο ενανθρωπήσας Λόγος του Θεού.


Την ταπεινοφροσύνη μάς δίδαξε ο Κύριος όχι μόνο με τη διδασκαλία Του αλλά και με το θεανδρικό παράδειγμά Του. Και πάνω απ’ όλα, με το σταυρικό Του Πάθος. Νίπτει τα πόδια των μαθητών Του και πορεύεται την οδό της έσχατης σταυρικής συγκαταβάσεως, για να υποδείξει σε όλους εμάς ότι η σωτηρία μας περνά απαραίτητα από το στενό μονοπάτι της ταπεινώσεως.


Κανείς δεν μπορεί να μετανοήσει ειλικρινά, αν δεν ταπεινώσει το φρόνημά του· αν δεν συντρίψει τον εγωισμό του· αν δεν παραμερίσει τον ογκόλιθο της αλαζονείας του.


Αλλά και οτιδήποτε καλό κατορθώσουμε, είναι αδύνατον να το φυλάξουμε αν δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα. Η υπερηφάνεια εξανεμίζει τους πνευματικούς μας κόπους, κλείνει τους κρουνούς της θείας χάριτος, ερημώνει τη ζωή μας από την παράκληση που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, η ταπεινοφροσύνη γίνεται το υψοποιό όχημα που μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό· που μάς εισάγει στη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι κοινωνία των ταπεινών και όχι των υπερήφανων.


Η τρίτη αρετή που ζητά από τον Κύριο της ζωής μας ο όσιος Εφραίμ είναι η υπομονή. Η υπομονή αποτελεί γέννημα της ταπεινοφροσύνης. Αν δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα, δεν μπορούμε να υπομένουμε.

*Για να παραμείνουμε σταθεροί και «μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγ­γελίου» (Κολ. 1,23), οφείλουμε να ξέρουμε να υπομένουμε.


*Για να σηκώσουμε τον κόπο και τον μόχθο της εν Χριστώ ζωής, είναι ανάγκη να είμαστε οπλισμένοι με το όπλο της υπομονής.


*Για να βαστάζουμε τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς του παρόντος βίου, χρειαζόμαστε τη βακτηρία της υπομονής.


Η υπομονή αποτελεί το απόρθητο φρούριο του αγωνιζόμενου πιστού. Η υπομονή είναι ένα μεγάλο χάρισμα που δίνει ο Θεός στα αγωνιζόμενα παιδιά Του. Η υπομονή των χριστιανών είναι μετοχή και κοινωνία στον θείο κρατήρα της υπομονής του Χριστού.


Μέσα σ’ ένα κόσμο, όπως ο σημερινός, όπου το άγχος, η απογοήτευση και η λιποψυχία κατατρώγουν τη ψυχική ισορροπία των ανθρώπων, οι χριστιανοί οφείλουμε με την παρουσία και τη συμπεριφορά μας να αποκαλύψουμε τη μυστική δύναμη και τήν άφατη παράκληση που χαρίζει στις καρδιές μας η κατά Θεόν υπομονή.

Η αγάπη αποτελεί την τέταρτη στη σειρά αρετή που ζητά ο όσιος Εφραίμ να του χαρίσει ο Κύριος. Στην αρετή της αγάπης οδηγούν και σ’ αυτήν ανακεφαλαιώνονται όλες οι χριστιανικές αρετές. Επομένως και η σωφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη και η υπομονή, τις οποίες ο θεόσοφος διδάσκαλος προέταξε της αγάπης.


Χωρίς την αγάπη δεν νοείται ούτε το Ευαγγέλιο ούτε το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού μας. Η αγάπη είναι αυτό τούτο το Είναι του Θεού. Ο Θεός Πατέρας μας είναι ο Θεός της αγάπης. Και ο Μονογενής Υιός Του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι η σαρκωμένη θεία Αγάπη.

Να γιατί η αγάπη του Θεού και η αγάπη του πλησίον μας συνιστούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Να γιατί το χρέος της αγάπης αποτελεί την καινή εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού μας.


Καμιά αρετή του χριστιανικού βίου δεν έχει αξία, όταν απουσιάζει η αγάπη.


 Ο αγιασμός μας περνά υποχρεωτικά από τη θύρα της αγάπης. Σωζόμαστε αγαπώντας· αγαπώντας όχι μόνο τον Θεό αλλά και τους αδελφούς μας. Διότι κατά τον ευαγγελιστή Ιωάννη αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Η εντολή που έχουμε από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού είναι, «ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού» (Α’ Ίω.4, 20-21).


Και η αγάπη με την οποία μάς καλεί ο Κύριος να αγαπούμε τους αδελφούς μας είναι η αγάπη του σταυρού, η αγάπη της θυσίας. Αγαπούμε τον άλλον όχι όταν απλώς δίνουμε κάτι στον άλλον, αλλά όταν του δίνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν θυσιαζόμαστε για τον άλλον όταν συμμεριζόμαστε τον άλλο· τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, τους πειρασμούς του.


Διδάσκει ο άγιος Ισα­άκ ό Σύρος:


«Είναι μακάριος αυτός που τρώει από τον άρτο της αγάπης, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που βρήκε την αγάπη κάθε μέρα και κάθε ώρα τρώει των Χριστό και λόγω αυτής της τροφής γίνεται αθάνατος». (Μητροπ. Νέας Σμύρνης Συμεών, «Στο κατώφλι της Μ. Τεσσαρακοστής»)  
Page Size
HOMILIES ST ISAAC FROM THE SEVENTH CENTURY
-FROM THE SEVENTH CENTURY.

7:1The noetic renewal of the saints is the crown of the intellect and the understanding which have communion with God through the revelation of His glorious mysteries, but the universal renewal is the general resurrection of all.
HOMILIES ST ISAAC FROM THE SEVENTH CENTURY
HOMILIES ST ISAAC Epistle to Abba Symeon


Part II – An Epistle to Abba Symeon of Caesarea.
(The Greek printed text addresses this epistle to Symeon the Wonderworker, while the Greek manuscripts have Abba Symeon of Caesarea. Judging merely by the content of the epistle it seems most unlikely that it was written to Saint Symeon of the Wondrous Mountain (Near Antioch) who is also called the Wonderworker).

Your Epistle, O Holy Man, is not simply written words, but as in a mirror you have depicted therein and made manifest your love for us. As you think us to be, so have you written; and you have shown by your very actions that you love us exceedingly, so that on account of your great love, you forget our measure. For that which it were meet for us to write to your holiness and to ask, so as to learn the truth from you (if we were solicitous over our own salvation), this you have anticipated and written to us by reason of the magnitude of your love. But probably you did this with the art of [[divine]] philosophy, so that by means of the subtle and spiritual questions you ask me, my soul

HOMILIES ST ISAAC Epistle to Abba Symeon
HOMILIES ST ISAAC First Epistle Saint Makarios
Makarios The Great). [451]APPENDIX C – The First Syriac Epistle of Saint Makarios of Egypt.
(Translated from the Syriac text edition by W. Strothmann in Die syrische Uberlieferung der Schriften des Makarios 1 (Wiesbaden, 1981) pp. 74-84).

Abba Makarios writes to all his beloved sons, exhorting and greeting them before all else. When a man wishes to know himself, to seek God, and to repent of what he has done in the time when he was heedless, God by His grace gives him sorrow over his former deeds.
Hereafter God, in His tender mercy, gives him bodily hardship through fasting and vigil, through a multitude of many prayers and renunciation of the world. And he grants him to bear abuse, to despise bodily comforts, and to love weeping more than laughter.
After this a man is given mourning, weeping, humility of heart and of body, and the ability not to see another man's failings, but only his own. Further he is granted to recollect the day of his departure from this world and how he must needs come before God, to have always before his eyes the torments to come, and to have depicted before his heart the glory and honor which those who love God will receive.
HOMILIES ST ISAAC First Epistle Saint Makarios
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *