«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
 
 
 
Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η θεραπεία του λεπρού  Μτ 8,1-4

2. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου  Μτ 8,5-13 
3. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών 
 Μτ 8,14-17

4. Η κατάπαυση της τρικυμίας  Μτ 8,23-27

5. Η θεραπεία των δαιμονιζομένων στα Γέργεσα  Μτ 8,28-34

6. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ  Μτ 9,1-8

7. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  Μτ 9,18-26
8. Η θεραπεία των δύο τυφλών 
 Μτ 9,27-31

9Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου και άλλες θεραπείες  Μτ 9,32-38

10Θεραπεία το Σάββατο – Μτ 12,1-14

11. Η θεραπεία του τυφλού και κωφάλαλου δαιμονισμένου – Μτ 12,22-30

12. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Μτ 14,13-21

13. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών – Μτ 14,22-36

14. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και διάφορες θεραπείες  Μτ 15,21-31

15. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων  Μτ 15,32-39

16. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου  Μτ 17,14-21

17. Η δια θαύματος πληρωμή του φόρου  Μτ 17,24-27

18. Η θεραπεία των δύο τυφλών στην Ιεριχώ – Μτ 20,29-34

19. Η άκαρπη συκιά – Μτ 21,18-22

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ – Μκ 1,21-28
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών 
– Μκ 1,29-39

3. Η θεραπεία του λεπρού – Μκ 1,40-45

4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ  Μκ 2,1-12

5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών – Μκ 3,1-12

6Η κατάπαυση της τρικυμίας – Μκ 4,35-41

7Η θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γέργεσα  – Μκ 5,1-20

8Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου – Μκ 5,21-43

9Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Μκ 6,30-44

10. Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών – Μκ 6,45-56

11. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας – Μκ 7,24-30

12. Η θεραπεία του κωφάλαλου – Μκ 7,31-37

13. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων – Μκ 8,1-10

14. Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά – Μκ 8,22-26

15. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου – Μκ 9,14-29

16. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς – Μκ 10,46-52

17. Η άκαρπη συκιά – Μκ 11,12-14. 20-26

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


1. Η θεραπεία του δαιμονιζόμενου στην Καπερναούμ – Λκ 4,31-37

2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών – Λκ 4,38-44

3. Η θεραπεία του λεπρού – Λκ 5,12-16

4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ – Λκ 5,17-26

5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών  Λκ 6,6-11 και 17-19

6. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου – Λκ 7,1-10

7. Η ανάσταση του γιού της χήρας στη Ναΐν – Λκ 7,11-17

8. Η κατάπαυση της τρικυμίας – Λκ 8,22-25

9. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών – Λκ 8,26-39

10. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου – Λκ 8,40-56

11. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων  Λκ 9,7-17

12. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου – Λκ 9,37-43

13. Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου – Λκ 11,14-23

15. Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας – Λκ 13,10-17

16. Η θεραπεία του υδρωπικού – Λκ 14,1-14

17. Η θεραπεία των δέκα λεπρών – Λκ 17,11-19

18. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς – Λκ 18,35-43

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Ο γάμος στην Κανά – Ιω 2,1-11

2. Η θεραπεία του γιού ενός αξιωματούχου του βασιλιά – Ιω 4,43-54

3. Η θεραπεία του παράλυτου της Βηθεσδά – Ιω 5,1-16

4. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων – Ιω 6,1-15

5. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα – Ιω 6,16-21

6. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού – Ιω 9,1-41

7. Η ανάσταση του Λαζαρου – Ιω 11,1-44

 

Θαύματα του Ιησού
ΘαύμαΓραφές
Νερό σε κρασί John 2:1-11
Επούλωση υπαλλήλου γιος Ιωάννης 4:46-54
Κατείχε ΑΤΟΜΟ που ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Mark 1:21-27Λουκάς 4:33-37
Πεθερά του Πέτρου επουλωθεί Κατά Ματθαίον 8:14-15Mark 1:29-31Λουκάς 4:38-39
Πολλοί την θεραπευτεί στην Καπερναούμ Κατά Ματθαίον 8:16-171:32-39 MarkΛουκάς 4:40-41
Πολλοί στη Γαλιλαία Κατά Ματθαίον 4:23-25
Πόσα ψάρια πιάνουμε Λουκάς 5:1-11
Λεπρό να επουλωθεί Κατά Ματθαίον 8:1-4Mark 1:40-45Λουκάς 5:12-16
Παραλύτου επουλωθεί Κατά Ματθαίον 9:1-8Mark 2:1-12Λουκάς 5:17-26
Κουτσός ΑΤΟΜΟ που ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ John 5:1-17
Παράλυτο χέρι επουλωθεί Κατά Ματθαίον 12:9-14Mark 3:1-6Luke 6:6-11
Πολλοί στη Γαλιλαία Κατά Ματθαίον 12:15-21Mark 3:7-12Luke 6:17-19
Εκατόνταρχος του υπηρέτης Κατά Ματθαίον 8:5-14Λουκ 7:1-10
Γιος χηρείας, έθεσε Λουκάς 7:11-17
Θάλασσα γίνεται ήρεμος Κατά Ματθαίον 8:23-27Mark 4:35-41Λουκά 8:22-25
Δαιμονική την θεραπευτεί Κατά Ματθαίον 8:28-34Mark 5:1-20Λουκά 8:26-39
Κόρης Jairus έθεσε Κατά Ματθαίον 9:18-26Mark 5:22-43Λουκά 8:41-56
Γυναίκα με την αιμορραγία Κατά Ματθαίον 9:20-22Mark 5:24-34Λουκάς 8:49-56
τυφλά άτομα επουλωθεί Κατά Ματθαίον 9:27-31
Σίγαση ΑΤΟΜΟ που ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Κατά Ματθαίον 9:32-34
5000 τρέφονται Κατά Ματθαίον 14:13-216:30-44 MarkΛουκάς 9:10-17
Περίπατοι στο νερό  Κατά Ματθαίον 14:22-336:45 σήμα - 52Ιωάννης 6:15-21
Gennesaret αρρώστους επουλωθεί Κατά Ματθαίον 14:34-36σήμα 6:53-56
Πολλοί την θεραπευτεί στη Γαλιλαία Κατά Ματθαίον 9:35
Μερικά επουλωθεί στη Ναζαρέτ Mark 6:1-6
Κόρη του Τζεντίλε επουλωθεί Κατά Ματθαίον 15:21-28σήμα 7:24-30
Πολλοί στη θάλασσα της Γαλιλαίας επουλωθεί Matthew15:29-31σήμα 7:31-37
4000 τρέφονται Κατά Ματθαίον 15:32-39σήμα 8:1-10
Τυφλό άτομο επουλωθεί Κατά Ματθαίον 16:5-12το σήμα 8:14-26
Κωφών/τυφλή ΑΤΟΜΟ που ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Mark 7:31-37
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Κατά Ματθαίον 17:1-13Mark 9:2-13Λουκάς 9:28-36
Επιληπτική αγόρι επουλωθεί Κατά Ματθαίον 17:14-21Mark 9:14-29Λουκάς 9:37-42
Κέρμα στα ψάρια Κατά Ματθαίον 17:24-27
Τυφλό άτομο επουλωθεί John 9:1-41
Κωφών/τυφλή ΑΤΟΜΟ που ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Κατά Ματθαίον 12:22-24Λουκάς 11:14-15
Bethsaida τυφλό άτομο επουλωθεί Mark 8:22-26
Ακρωτηριασμένο γυναίκα επουλωθεί Λουκάς 13:10-17
Άνθρωπος με υδρωπικίας επουλωθεί Λουκάς 14:1-16
Λαζάρου έθεσε John 11:1-45
Επουλωθεί δέκα λεπρών Luke 17:11-19
Πλήθη στην Ιουδαία επουλωθεί Ματθαίος 19:1-2
Τυφλή Bartimaeus επουλωθεί Κατά Ματθαίον 20:29-34Mark 10:46-52Luke 18:35-43
Τυφλή/κουτσός στην Ιερουσαλήμ επουλωθεί Κατά Ματθαίον 21:14
Συκιά μαραμένες Κατά Ματθαίον 21:18-22σήμα 11:12-24
Θεράπευσε το αυτί του Μάλχος Luke 22:47-53John 18:10-11
Η Ανάσταση του Ιησού Ματθαίος 28: 1-10Mark 16:1-20Λουκάς 24:1-53John 20:1-31
Πόσα ψάρια πιάνουμε Κατά Ιωάννην 21:1-14
Miracles of Jesus
MiracleScriptures
Water to wine John 2:1-11
Healing official's son John 4:46-54
Possessed man healed Mark 1:21-27Luke 4:33-37
Peter's mother-in-law healed Matthew 8:14-15Mark 1:29-31Luke 4:38-39
Many healed at Capernaum Matthew 8:16-17Mark 1:32-39Luke 4:40-41
Many in Galilee Matthew 4:23-25
Catch of fish Luke 5:1-11
Leper healed Matthew 8:1-4Mark 1:40-45Luke 5:12-16
Paralytic healed Matthew 9:1-8Mark 2:1-12Luke 5:17-26
Lame man healed John 5:1-17
Withered hand healed Matthew 12:9-14Mark 3:1-6Luke 6:6-11
Many in Galilee Matthew 12:15-21Mark 3:7-12Luke 6:17-19
Centurion's servant Matthew 8:5-14Luke 7:1-10
Widow's son raised Luke 7:11-17
Sea made calm Matthew 8:23-27Mark 4:35-41Luke  8:22-25
Demoniac healed Matthew 8:28-34Mark 5:1-20Luke 8:26-39
Jairus daughter raised Matthew 9:18-26Mark 5:22-43Luke 8:41-56
Woman with hemorrhage Matthew 9:20-22Mark 5:24-34Luke 8:49-56
blind men healed Matthew 9:27-31
Mute man healed Matthew 9:32-34
5000 fed Matthew 14:13-21Mark 6:30-44Luke 9:10-17
Walks on water  Matthew 14:22-33Mark  6:45-52John 6:15-21
Gennesaret sick healed Matthew 14:34-36Mark 6:53-56
Many healed in Galilee Matthew 9:35
Some healed in Nazareth Mark 6:1-6
Gentile's daughter healed Matthew 15:21-28Mark 7:24-30
Many at Sea of Galilee healed Matthew15:29-31Mark 7:31-37
4000 fed Matthew 15:32-39Mark 8:1-10
Blind man healed Matthew 16:5-12Mark 8:14-26
Deaf/blind man healed Mark 7:31-37
Transfiguration of Jesus Matthew 17:1-13Mark 9:2-13Luke 9:28-36
Epileptic boy healed Matthew 17:14-21Mark 9:14-29Luke 9:37-42
Coin in fish Matthew 17:24-27
Blind man healed John 9:1-41
Deaf/blind man healed Matthew 12:22-24Luke 11:14-15
Bethsaida blind man healed Mark 8:22-26
Crippled woman healed Luke 13:10-17
Man with dropsy healed Luke 14:1-16
Lazarus raised John 11:1-45
Ten Lepers healed Luke 17:11-19
Crowds in Judea healed Matthew 19:1-2
Blind Bartimaeus healed Matthew 20:29-34Mark 10:46-52Luke 18:35-43
Blind/lame in Jerusalem healed Matthew 21:14
Fig tree withered Matthew 21:18-22Mark 11:12-24
Ear of Malchus healed Luke 22:47-53John 18:10-11
Resurrection of Jesus Matthew 28:1-10Mark 16:1-20Luke 24:1-53John 20:1-31
Catch of fish John 21:1-14